Wat is een vaderschapstest?

Het DNA is de genetische blauwdruk van onze biologische kenmerken. DNA staat voor desoxyribonucleïnezuur, al hanteren we die benaming nauwelijks. Tijdens de conceptie (de zaadcel dringt de eicel binnen) vindt er een overdracht van DNA plaats. Kinderen ontvangen de helft van het erfelijke materiaal van hun vader en de andere helft van hun moeder. Op die manier ontstaat er een uniek DNA profiel, dat op een aantal punten sterk overeen zal komen met dat van de ouders.

Uitsluiten van vaderschap
De DNA vaderschapstest maakt het mogelijk om na te gaan of u een biologische verwantschap heeft met uw kind. Heeft u bijvoorbeeld het idee dat het niet echt uw kind is, of bent u als kind op zoek naar uw echte vader? Dan kunt u gebruik maken van een DNA vaderschapstest, om met 99,99% zekerheid te stellen of dit het geval is. Daarnaast kunt u proberen vaderschap uit te sluiten, aangezien een te groot verschil tussen de beide DNA profielen aan kan tonen dat er geen sprake is van een biologisch verwantschap.

Hoe werkt de DNA test?
De DNA vaderschapstest werkt op een heel eenvoudige manier. Het is van belang om DNA af te nemen bij de te testen personen. U kunt dit doen met het speciale wattenstaafje, dat wordt meegeleverd op het moment dat u de DNA test bestelt. Strijk enkele keren over de binnenkant van uw wang, om voldoende DNA te verzamelen. Vervolgens kunt u dit staafje in de meegeleverde envelop opsturen naar het laboratorium. Aldaar gaan ze aan de slag met uw DNA, door dit uit het wangslijmvlies te extraheren. Vanaf dat moment kan de test beginnen.

Testen van een unieke combinatie
Tijdens de daadwerkelijke DNA test wordt het DNA van de beide deelnemers aan de test met elkaar vergelijken. Er vindt een vergelijking op 16, 20 of 25 loci plaats, afhankelijk van de vaderschapstest die u kiest. Het aantal loci staat voor het aantal plaatsen, waarbij een hoger aantal leidt tot een meer betrouwbare test. Vervolgens zal het laboratorium de uitslag communiceren, op basis waarvan u met minimaal 99,99% zekerheid kunt stellen of u inderdaad een vader-kind relatie heeft. U kunt zorgen voor uw gemoedsrust, maar het is daarnaast mogelijk om een rechtsgeldige DNA vaderschapstest te bestellen.