Rechtsgeldigheid van de DNA test

Wilt u een DNA test uit laten voeren? Dan heeft u de keuze uit een rechtsgeldige DNA test, of een DNA test voor uw gemoedsrust. De beide testen kennen dezelfde betrouwbaarheid, al dient de procedure bij een rechtsgeldige DNA test aan een aantal extra voorwaarden te voldoen. Bent u in een juridische procedure verwikkeld? Dan is het verstandig om het doen van een dergelijke test met uw advocaat of juridisch adviseur te bespreken. Wilt u de test doen om rust te creëren binnen uw gezin of familie? Dan is het verstandig om de gemoedsrust DNA test uit te voeren.
U kunt op DNAtesten.be zowel een rechtsgeldige DNA test als een exemplaar voor uw gemoedsrust bestellen. Het afnemen van de DNA monsters verloopt op een verschillende manier, maar de betrouwbaarheid is uiteindelijk gewoon gelijk. Ga na welke variant het best bij uw persoonlijke situatie past en bestel de test eenvoudig online.

Waarom een rechtsgeldige test?
Bent u verwikkeld in een juridische procedure, bijvoorbeeld bij een rechtbank of wellicht bij een instantie van de overheid? Dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen en is het daarom van belang om gebruik te maken van een rechtsgeldige DNA test. Het is met name de procedure die geldt voor het afnemen van de testen die ervoor zorgt dat deze verschillen van de testen die u kunt doen voor uw eigen gemoedsrust.
Houd er rekening mee dat het altijd verstandig is om het doen van de testen te overleggen met uw juridisch adviseur en dat we u niet kunnen garanderen dat de rechter of andere beoordelende partij die als geldig bewijs zal accepteren. U kunt overwegen gebruik te maken van een rechtsgeldige DNA test op het moment dat u bijvoorbeeld te maken heeft met een echtscheiding, discussies omtrent de voogdij, bezoekrecht of wellicht de alimentatie. Daarnaast kan de DNA test uitkomst bieden bij geschillen over een erfenis en immigratieprocedures.

DNA test voor uw gemoedsrust
Wilt u een DNA test doen om binnen uw gezin antwoord te krijgen op de vraag of u inderdaad de vader van uw kinderen bent? Dergelijke vragen kunt u uitstekend beantwoorden met een gemoedsrust DNA test, aangezien er waarschijnlijk geen sprake zal zijn van een juridisch gevolg. In dat geval heeft u voldoende aan deze test, die u gemakkelijker af kunt nemen, maar die aan de andere kant zorgt voor dezelfde hoge betrouwbaarheid.

Te volgen procedure bij het doen van een DNA test
Om een rechtsgeldige DNA test af te nemen dient u zich goed te houden aan de procedure die daarvoor geldt. Het is vooral van belang dat de documentatie in orde is, zodat de rechter of de overheidsinstantie na kan gaan of u de DNA monsters bij de juiste personen heeft afgenomen en u dit op de juiste manier heeft gedaan.
Het is bijvoorbeeld vooral van belang dat u de DNA monsters af laat nemen door een derde persoon, die volledig onafhankelijk is. Denk hierbij aan een (huis)arts of een verpleegkundige. Daarnaast dienen alle personen die deelnemen aan de test door deze onafhankelijke derde persoon gecontroleerd te worden op hun identiteit, met behulp van een geldig paspoort. Ten derde dient deze derde persoon de DNA monsters na de afname te verpakken en te verzenden met behulp van het materiaal dat wordt meegeleverd bij de aanlevering. Het laboratorium kan er op die manier zeker van zijn dat de DNA monsters niet zijn gemanipuleerd.