Nauwkeurig en Waarschijnlijk

De nauwkeurigheid van onze DNA testen is zeer hoog. Dit valt uit te drukken in het aantal loci, waarop het DNA met dat van bijvoorbeeld uw vermeende vader wordt vergelijken. Loci is het meervoud van locus en staat voor het aantal plaatsen waarop de onderzoekers kijken naar uw chromosomen. Des te hoger het aantal loci, des te hoger ook de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de DNA test. De uitslag van de DNA test drukken we uit in een mate van waarschijnlijkheid, dat de onderzochte familierelatie inderdaad bestaat. De nauwkeurigheid van een DNA test wordt bepaald door het aantal loci waarop getest wordt.

De uitslag van de DNA test kan twee verschillende vormen aannemen. U kunt met minstens 99,99% zekerheid stellen dat er wel sprake is van een familieband, of u kunt dit met 0% zekerheid stellen, waardoor er geen sprake is van een genetische verwantschap.

Aantal loci
Iedere locus is een bepaald gen op het menselijk chromosoom, op basis waarvan het mogelijk is om twee DNA monsters met elkaar te vergelijken. U kunt zelf bepalen op hoeveel loci de onderzoekers het DNA dienen te controleren. De onderzoekers kijken goed naar de verschillen op de diverse loci, om na te gaan hoe waarschijnlijk het is dat er sprake is van een genetisch verwantschap tussen de beide familieleden. Deze waarschijnlijkheid valt vervolgens in een percentage uit te drukken, waardoor u de uitslag op de juiste manier kunt interpreteren.

U kiest met 16, 20 of 25 loci als het ware de nauwkeurigheid van de test. 16 loci leiden tot een nauwkeurigheid van 99,99% en u kunt dit verder opvoeren tot maximaal 99,9999%. Houd er rekening mee dat alle testen altijd zeer nauwkeurig zijn, bijvoorbeeld omdat het laboratorium gebruik maakt van het Dual Process systeem, waarbij alle monsters altijd door twee onafhankelijke teams vergeleken worden.

Waarschijnlijkheid
De uitslag van uw DNA test wordt uitgedrukt in een bepaalde mate van waarschijnlijkheid. Het percentage geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat u de vader van uw kind bent, of hoe waarschijnlijk het is dat jullie een volle broer en zus van elkaar zijn.
Een waarschijnlijkheid van 99% of meer geeft aan dat het niet uitgesloten is dat er inderdaad sprake is van de familierelatie, zoals die werd onderzocht. Met een waarschijnlijkheid van 99,99% of meer kunt u er bovendien vanuit gaat dat dit inderdaad het geval is. Het is op basis van deze waarschijnlijkheid niet mogelijk om het uit te sluiten.
Aan de andere kant kunt u te maken krijgen met een waarschijnlijkheid van 0%, dat de onderzochte familierelatie bestaat. In dat geval kunt u er vanuit gaan dat hier geen sprake van is. Het is uitgesloten dat u bijvoorbeeld de biologische vader bent van uw kind, aangezien er teveel verschillen bestaan tussen uw DNA en dat van het onderzochte kind.

Nooit 100% zekerheid bij inclusie
Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om met 100% zekerheid te stellen dat er sprake is van een familierelatie, zoals die werd onderzocht. We kunnen dit met meer dan 99,99% zekerheid stellen, maar er is altijd een kans dat dit toch niet blijkt te kloppen. Indien u 100% zekerheid wenst zou u iedereen ter wereld moeten onderzoeken, een onmogelijke opgave. Dat neemt niet weg dat een waarschijnlijkheid van 99,99% een heel duidelijk resultaat geeft, op basis waarvan u uw conclusies (met een minimaal voorbehoud) kunt trekken.